นิคมอุตสาหกรรม
ติดต่อเรา:
icon Tel 02 676 4031-6,
092 665 8383,
099 189 9991

บริษัท ฯ ได้รับรู้รายได้จากการขายที่ดินเปล่า และการขาย / การให้เช่าโรงงานสำเร็จรูป มีขนาดตั้งแต่ 1,500 ตารางเมตร ถึง 3,000 ตารางเมตร