นิคมอุตสาหกรรม
ติดต่อเรา:
icon Tel 02 676 4031-6,
092 665 8383,
099 189 9991

บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด (TISCOM) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 400 ล้านบาท ในปี 2557บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด (TISCOM) มี 3 โครงการ ดังนี้:

โครงการที่ 1 - โครงการกิ่งแก้ว คลังสินค้า จำนวน 17 หลัง ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนกิ่งแก้ว
โครงการที่ 2 - นิคมอุตสาหกรรมที่เอฟดี คลังสินค้า จำนวน 8 หลัง ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสะอ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการที่ 3 - โครงการบางเสาธง คลังสินค้า จำนวน 18 หลัง ตั้งอยู่ที่บริเวณบางนาตราด กิโลเมตรที่ 23