การบริหารจัดการทรัพย์สิน
ติดต่อเรา:
icon Tel 02 676 4031-6,
092 665 8383,
099 189 9991

THAI INDUSTRIAL FUND 1 (TIF 1)


กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์& ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITS)

TIF 1 เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์แบบ Freehold ซึ่งลงทุนในที่ดินและอาคารโรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัส เตรียล 1 (TIF 1) ประกอบด้วยโรงงาน 25 หลัง และอาคารแฟลต 1 หลัง จำนวน 12 ห้อง โดยแบ่งเป็นแต่ละทำเลที่ตั้ง ดังนี้

นิคม / เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ตั้ง ประเภทสินค้าที่ให้บริการ เนื้อที่
(ตรม.)
จำนวนยูนิต
(ยูนิต)
• นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค พระนครศรีอยุธยา Land+Factory 17,248 12
• นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ที่ดิน + โรงงาน 1,980 1
• นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ที่ดิน + โรงงาน 2,310 1
• นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร Chonburi ที่ดิน + โรงงาน 9,150 7
• นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี ที่ดิน + โรงงาน 1,800 2
• นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี (แฟลต 4 ชั้น) ปทุมธานี แฟลต 8,811 12
• นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ฉะเชิงเทรา ที่ดิน + โรงงาน 3,240 2
รวมทั้งหมด 44,539 37